+385 1 62 61 921
fuckala@fuckala.hr
Radno vrijeme ureda: Pon - Pet: 8 - 16

Kako možemo sami smanjiti broj muha?

Muhe su dobri letači, mobilne su i zadržavaju se u prostorima gdje ima uvjeta za njihovu prehranu i razmnožavanje (kuhinjski otpaci, smeće, deponije, gnojnice). Životni vijek im je oko 2-4  tjedna. Muhe se hrane i zadržavaju na organskim materijalima, čak i izmetu. Pogodne su za prijenos mikroorganizama zbog dlakavosti tijela, stoga su vektori u prijenosu crijevnih zaraznih bolesti. Na muhama se kreće oko 4 milijuna bakterija. Broj muha smanjuje se pravilnom pohranom i odlaganjem smeća, a samim time smanjuju se i crijevne zarazne bolesti.

Kako možemo smanjiti broj muha?

-pravilnim uklanjanjem svih vrsta smeća

-higijenski ispravnim deponiranjem smeća

-povremenim prevrtanjem i sušenjem organskog materijala

-postavljanjem mreža na prozore

-postavljanjem ljepljivih lovki

-korištenjem mirisnih atraktanata

Ciljno mjesto za suzbijanje muha jesu sve površine na kojima se nalaze muhe u blizini čovjeka; skladišta, kuhinje, restorani, gospodarski objekti, smetlarnici…

Kod suzbijanja muha najčešće koristimo kontaktne insekticide i to premazivanjem i orošavanjem površina. Savjetujemo da se tretirane površine ne peru desetak dana nakon obavljenog tretmana.

Za dodatna pitanja nazovite nas na 01 6261 921.

Fučkala - Deratizacija | Dezinsekcija | Dezinfekcija

Kontakt

Odranska 48
HR - 10020 Novi Zagreb

+385 1 62 61 921

fuckala@fuckala.hr

Radno vrijeme ureda:
Pon - Pet: 8.00 - 16.00

© Fučkala d.o.o. - Sva prava pridržana.