+385 1 62 61 921
fuckala@fuckala.hr
Radno vrijeme ureda: Pon - Pet: 8 - 16

Deratizacija

Što je deratizacija?

Deratizacija je skup postupaka i mjera kojima je cilj suzbijanje i trajno eliminiranje štetnih glodavaca iz određenog prostora.

Metode kojima suzbijamo glodavce:

Kemijska metoda: postavljanje zatrovanih meka u plastične, metalne ili kartonske kutije. Na taj se način sprečava rasipanje i propadanje meke te kontakt neciljanih vrsta (kućnih ljubimaca) s otrovom. Kutije se označuju oznakama upozorenja, numeriraju i datiraju radi lakšeg monitoriranja. Nose istaknute podatke o izvoditelju usluge deratizacije, protuotrovu i telefonskom broju u slučaju potrebe brzog sprječavanja neciljanog i neželjenog otrovanja. Takve se kutije upisuju u PLAN PROVEDBE (shema deratizacije) radi lakšeg kontroliranja, nadopune i uklanjanja po suzbijanju glodavaca. Shemom se prate mjesta najveće pojavnosti glodavaca, atraktivnost meka za glodavce, putevi kretanja i zadržavanje glodavaca.

Mehanička metoda: postavljanje ljepljivih tunela i ljepljivih ploča.

Prije samog provođenja deratizacije obvezno obavljamo pregled objekata, konstatiramo moguća mjesta ulaska i zadržavanja glodavaca te prema tome odabiremo vrstu mamaca i raspored u prostoru. Zatrovane mamce kojima je dodan atraktant kako bi ga glodavci rado uzimali i gorka tvar (Bitrex) koja sprječava uzimanje mamaca ne ciljanim vrstama, postavljamo u deratizacijske kutije koje raspoređujemo u prostoru sukladno planu kojeg radimo prilikom pregleda objekta. Deratizacija objekta uključuje i obveznu kontrolu deratizacije u kojoj utvrđujemo u kojoj mjeri i koja je meka konzumirana te istu nadopunjujemo.

Zatrovane meke dobivaju se miješanjem hranjivog nosača i raticida. Nosač može biti svjež-vlažan ili suh-trajan, može biti s lomom zrna žitarica, keksima ili pahuljicama ponekad i s grisom. Žitarice su sterilizirane tako da neće isklijati. Kako bi se spriječilo rasipanje ili otapanje meke, meka može biti parafinirana – kruta ili peletirana. Meke, uz nosač, sadrže i atraktante (začine) radi primamljivosti za glodavca ili veziva (ulje ili masnoće), što produžava trajnost meke te je čini hidrofobnom-vlagootpornijom.

Je li deratizacija obvezna?

Deratizacija je obvezna temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti NN 79/07,113/08 i 43/09 i temeljem Zakona o veterinarstvu NN 41/07.

Koliko se često provodi deratizacija?

Preporuka je deratizaciju vršiti preventivno dva puta godišnje:

  • u proljeće, nakon zimske hibernacije glodavaca kada glodavci lutaju u potrazi za hranom ne bi li nadoknadili potrošene zalihe kao i zbog povećane količine oborina i podizanja podzemnih voda uslijed topljenja snijega, koje tada napune podzemne kanale i gnijezda glodavaca
  • u jesen, kada glodavci počinju skupljati zalihe hrane i hraniti se više ne bi li stvorili energetsku “potkožnu rezervu” i podnijeli hladnoću te zajedno s potomstvom prespavali zimu
  • interventno i protuepidemijski kod enormnog povećanja populacija glodavaca ili prirodnih katastrofa

Preporuka

Svim našim klijentima savjetujemo da uz proces deratizacije obave i dezinsekciju kako bi sama zaštita bila potpuna.Time bi se izbjeglo pojavljivanje drugih nametnika koji mogu biti posljedica unosa hrane ili nečistoće od nametnika koje ste prvotno željeli ukloniti.

Životinje iz ove skupine:

Fučkala - Deratizacija | Dezinsekcija | Dezinfekcija

Kontakt

Odranska 48
HR - 10020 Novi Zagreb

+385 1 62 61 921

fuckala@fuckala.hr

Radno vrijeme ureda:
Pon - Pet: 8.00 - 16.00

© Fučkala d.o.o. - Sva prava pridržana.